Wie is er verantwoordelijk tijdens een zeiltocht?

Voor zeilers

De schipper is ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor de naleving van de bepalingen van het geldende vaarreglement en de veiligheid aan boord.

Sailby helpt en ondersteunt graag bij het oplossen van problemen tussen opstapper en schipper. We zijn echter niet juridisch aansprakelijk, behalve als jij kunt bewijzen dat we opzettelijk of grof nalatig hebben gehandeld.

De schipper moet alle voorzorgsmaatregelen nemen rond de algemene plicht tot waakzaamheid en binnen goed zeemanschap, om te voorkomen dat:

  • het leven van personen in gevaar wordt gebracht.
  • schade wordt veroorzaakt aan andere schepen of aan drijvende voorwerpen, aan oevers of
    aan werken en inrichtingen van welke aard ook die zich in de vaarweg of op de oevers daarvan
    bevinden;
  • hinder voor de scheepvaart ontstaat;
  • het milieu in ernstige mate kan worden beïnvloed
    .

Sailby maakt zeilen toegankelijk voor iedereen door zeilers en onervaren opstappers met elkaar te verbinden.

© SupplyTeam VOF 2018

Gemaakt met ❤️ voor ⛵️ in Utrecht