Inleidende bepalingen

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Sailby aan. Sailby hecht grote waarde aan uw privacy en raadt u derhalve aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Sailby is statutair gevestigd te Utrecht aan het Leuvenplein 294 (3584LP), staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 66403049 en is Verwerkersverantwoordelijke in de zin van de AVG. Sailby is per e-mail te bereiken via [email protected] en telefonisch via 085-1303284.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Sailby omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Sailby aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

De verwerking van persoonsgegevens door Sailby valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Sailby behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 14-01-2019.

 

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens

Aan de verwerking van uw gegevens ligt ten grondslag dat het verwerken noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. De persoonsgegevens worden gebruikt voor het in contact brengen van de zeiler en de opstapper via het daartoe bestemde platform. Bij het aanmeldformulier op de website wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden. Dit zijn uw naam, telefoonnummer, rekeningnummer, adres van de ligplaats van de zeilboot en indien van toepassing foto’s van de zeilboot. Via het aanmeldformulier wordt ook uw e-mailadres gevraagd. Het e-mailadres is nodig om gemakkelijk met u in contact te komen, maar wordt ook gebruikt om u in de toekomst op de hoogte te stellen van producten of diensten die interessant voor u kunnen zijn. U kunt zich te allen tijde afmelden van de nieuwsbrief door op de daartoe bestemde knop te drukken in de nieuwsbreief. De persoonsgegevens worden voor zolang u geregistreerd staat bij het platform van Sailby opgeslagen. Wanneer u uw account verwijderd, worden ook uw persoonsgegevens verwijderd. Persoonsgegevens die staan vermeld op administratieve stukken zijn hier van uitgezonderd. In verband met de fiscale bewaarplicht worden deze persoonsgegevens voor 7 jaar bewaard.

 

Cookies  

Sailby maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van Sailby bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie.  Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt Sailby om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren.

 

Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website.

Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere website die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de Sailby. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Sailby is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Sailby raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

 

Doorgifte aan verwerkers en derden

Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door Sailby zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven ‘verwerkers’. U kunt hierbij denken aan het bedrijf welke de hosting van de website van Sailby verzorgt. De verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Sailby. Tevens worden uw persoonsgegevens gedeeld met de wederpartij van de overeenkomst die Sailby beoogt te sluiten voor u.

Ook zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden als Sailby op grond van een wettelijke verplichting gehouden is uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

 

Beveiliging

Sailby heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden. Tevens maakt Sailby gebruik van beveiligingsapplicaties die draaien op hun websites, een betrouwbare internetprovider en cloudfare.

 

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Omdat u een account aanmaakt op onze website, kunt u zelf de door u verstrekte gegevens inzien en wijzigen. Door het verwijderen van uw account verwijdert u ook uw persoonsgegevens.

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan [email protected].

Indien u een klacht wil indienen over Sailby met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens).